Výpočty

Z mnoha druhů výpočtů, které provádíme jako jsou

  • statické výpočty,
  • výpočty hřídelů a nosníků,
  • výpočty všech druhů spojů jako šroubový, svěrný a další,
  • výpočty převodů (řemenové, ozubené, ...),
  • výpočty metodou FEM 2D (vnitřní napětí součásti),
  • výpočty životnosti ložiskového uložení.

jsme zde uložili ukázku analýzy papírenského válce.