Výkresy

Výkresová dokumentace, která je vytvářena pomocí systému CAD, zahrnuje:

  • projektovou dokumentaci,
  • výrobní a opravárenskou,
  • dále pro zákazníka, kterému chybí dokumentace vytváříme výkresy strojních celků a náhradních dílů.


Samozřejmostí jsou výkresy:

  • mechanických převodů (ozubené, řemenové,…),
  • 3D modelů pro CNC obráběcí stroje včetně vstupů pro CAM),
  • pro vizuální prezentace dílů, pro reklamní akce, prezentace výrobků.

Poslední oblastí tvorby výkresové dokumentace jsou návrhy potrubních tras.