Nedestruktivní zkoušky materiálů

  • metoda prozářením rentgenovými paprsky RTG,
  • metoda ultrazvuková,
  • kapilární zkouška.